Vi aksepterer ikke grenser for varsling i Norge

Norge er et lite land, men skal du varsle alle innbyggerne er landet langstrakt og grisgrendt, med både naturgitte og menneskeskapte hindringer for varsling.

Varsling 24 - skapt av Fram Web - er den eneste telefoniske varslingsløsningen som kan varsle alle innbyggerne i Norge der de bor. Det er i dag bare Varsling 24 som kan varsle de to husene øverst i Pasvikdalen i Finnmark og nå frem med sms-varsel eller talemelding til fasttelefon i hver krok av landet vårt.

Varsling 24 inneholder dialogbasert varsling. Det betyr at varselet kan bekreftes mottatt, på en enkel måte, og at svaret loggføres i sanntid hos avsender. I en krisesituasjon er dette en forutsetning for oversikt.

Varsling 24 er det norske, telefoniske varslingssystemet som ligger klart i hele Norge for sømløs integrasjon i CIM, beredskaps-Norges krisehåndteringsverktøy.

Våre plattformer er de eneste som konsekvent bruker norsk språk. Brukergrensesnittet er enkelt og brukerflaten er ren. Varsling 24 er kraftig, stabilt og uten nedetid.

All vår teknologiske videreutvikling fokuserer på enkelhet og inkludering.

Vi i Fram Web arbeider grenseoverskridende for å gi Norge grenseløs varsling. 

Innovative systemer for sms-varsling av folk i Norge

Hva er innovativt i Fram Webs sms-varsling i Varsling 24?

Vi kunne si dialogbasert sms-varsling med loggføring i sanntid. Eller sms-varsling sømløst integrert i CIM. Begge er nyvinninger, og vi har utviklet dem selv. Så det er for så vidt et riktig svar på spørsmålet.

Sms-varsling fra Fram Web består av et bredt spekter av produkter for telefonisk varsling, og vår sms-varsling kan løse helt ulike behov i ulike virksomheter. Både en virksomhets størrelse og virksomhetsområde vil være av stor betydning for å bestemme hvilken type sms-varsling som trengs. Og det kan være behov for særlige teknologiske tilpasninger. 

Så et mer nøyaktig svar på spørsmålet er, at vår innovasjon innen sms-varsling like gjerne består av en smal spesialtilpasning for én enkelt kunde, som av utvikling av en stor og generell løsning.

Og for å gå litt mer i dybden: Vi videreutvikler sms-varsling i tett dialog med kundene våre - det være seg stat, kommune, organisasjon eller privat bedrift. Ofte kan det være kundens behov som gir oss utgangspunktet for ny funksjonalitet i sms-varslingen.  Dialogen med en kunde kan gi oss det lille puffet som skal til for å starte utviklingsarbeidet, mot nok en ny funksjon i Varsling 24.

Hos oss er innovasjon en daglig syssel, fremprovosert av våre kunders forespørsler.