Varsling i praksis

5 grunner til hvorfor kommunen din trenger bedre varslingssystemer - Er du forberedt på neste nødsituasjon?

1. Informer innbyggere om nyoppståtte hendelser

Med Varsling24 kan kommunalt ansatte raskt sende varsler og oppdateringer til innbyggere om hendelser etter hvert som de oppstår. Dette er spesielt nyttig i tilfeller man må handle raskt hvor det eksempelvis nærmer seg en farlig storm eller det har vært brudd på vannledningen. 

2. Hold beboerne oppdatert om trafikken 

Ikke bare forårsaker veistenginger og veiarbeid trafikkork, men det kan oppstå farlige situasjoner for sjåføren og passasjerer.  Med Varsling24 kan kommuneansatte raskt sende ut varsling når det oppstår veistenging, ulykker eller andre uforutsette hendelser i trafikken. På denne måten vil innbyggerne være oppmerksomme og kunne planlegge sin rute etter forholdene. 

3. La beboerne få vite når tjenester vil bli avbrutt: 

Noen ganger må kommunalt ansatte gå inn i boliger eller andre bygninger for å utføre reparasjoner eller vedlikehold. I disse tilfellene er det viktig å gi ut beskjed på forhånd, slik at de kan gjøre alternative ordninger. Med Varsling24 kan du enkelt sende ut meldinger til beboerne og informere dem om eventuelle planlagte tjenesteavbrudd.

4. Kommuniser i nødssituasjoner: 

I tilfelle en nødsituasjon er rettidig og effektiv kommunikasjon avgjørende for å holde alle trygge. Med Varsling24 kan kommuneansatte internt raskt sende ut varsler og oppdateringer om situasjonen etter hvert som den utvikler seg. På denne måten vil alle være oppdatert på den nyeste informasjonen og iverksette passende tiltak.

5. Samle inn tilbakemeldinger fra innbyggerne: 

Det er viktig for kommunalt ansatte å samle inn tilbakemeldinger fra innbyggerne for å forbedre tjenestene og løse eventuelle bekymringer.. Med Varsling24  kan du enkelt sende ut spørreundersøkelser eller meningsmålinger for å samle inn denne tilbakemeldingen. Alternativt kan du bruke appens kommentarfunksjon for å oppmuntre beboer engasjement under offentlige møter eller andre arrangementer.

Konklusjon

Kommuner trenger effektiv kommunikasjon, mer enn noen gang før. Med Varsling24 kommuniserer du raskt og enkelt, parallelt med å samle inn verdifull tilbakemelding. Prøv å bruke Varsling24 i dag, for å se hvordan det kan være til nytte for din kommune!