Varsling i praksis

5 grunner til hvorfor kommunen din trenger bedre varslingssystemer – Er du forberedt på neste nødsituasjon?

1. Informer innbyggere om nyoppståtte hendelser

Med Varsling24 kan kommunalt ansatte raskt sende varsler og oppdateringer til innbyggere om hendelser, etter hvert som de oppstår. Dette er spesielt nyttig i tilfeller som krever rask handling, som eksempelvis når det forventes en farlig storm eller har vært brudd på vannledningen. 

2. Hold beboerne oppdatert om trafikken 

Ikke bare forårsaker veistenginger og veiarbeid trafikkork, men det kan oppstå farlige situasjoner for sjåfører og passasjerer. Med Varsling24 kan kommuneansatte raskt sende ut varsling i forbindelse med veistenging, ulykker eller andre uforutsette hendelser i trafikken.

På denne måten blir innbyggerne oppmerksomme på situasjonen, og kan planlegge sin rute etter forholdene. 

3. La beboerne få vite når tjenester vil bli avbrutt 

Noen ganger må kommunalt ansatte gå inn i boliger eller andre bygninger for å utføre reparasjoner eller vedlikehold. I disse tilfellene er det viktig å gi beskjed på forhånd, slik at det kan legges tilrette for alternative løsninger.

Med Varsling24 kan du enkelt sende meldinger til beboerne, for å informere om eventuelle planlagte tjenesteavbrudd.

4. Kommuniser i nødsituasjoner 

I tilfelle en nødsituasjon, er rettidig og effektiv kommunikasjon avgjørende for å holde alle trygge. Med Varsling24 kan kommuneansatte raskt sende ut interne varsler og oppdateringer om situasjonen, etter hvert som den utvikler seg.

Slik vil alle involverte være i stand til å motta oppdatert informasjon og iverksette passende tiltak.

5. Samle inn tilbakemeldinger fra innbyggerne 

Det er viktig for kommunalt ansatte å samle inn tilbakemeldinger fra innbyggerne, for å forbedre tjenestene og imøtekomme eventuelle bekymringer. Med Varsling24 kan du enkelt sende ut spørreundersøkelser eller meningsmålinger, for å samle inn denne tilbakemeldingen.

Appens kommentarfunksjon kan brukes til å oppmuntre innbyggerne til å engasjere seg, under offentlige møter og andre arrangementer.

Konklusjon

Kommuner trenger effektiv kommunikasjon, mer enn noen gang før. Med Varsling24 kommuniserer du raskt og enkelt, parallelt med å samle inn verdifulle tilbakemeldinger. Prøv Varsling24 i dag, for å se hvordan tjenesten kan være til nytte for din kommune!