Dette er Fram Web

Vi tar ansvar for å sikre verdier gjennom smarte og framtidsrettede løsninger

Fram Web ble etablert i Bergen i 2003. I dag har vi kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim. Vi er et norsk programvareselskap med et skandinavisk markedsområde. Vår visjon er å sikre verdier for kunder og gi trygghet for samfunn ved å levere smarte varslingssystemer. Hver dag jobber vi for at våre systemer fungerer optimalt. 500 kunder skal være helt trygge på at varslingssystemene de er avhengige av fungerer når det gjelder som mest.

Medarbeidere

Vi som jobber i Fram Web er engasjerte for faget vårt og vi er åpne for nye ideer. Vi er opptatt av at alle bidrar til en god bedriftskultur preget av trivsel og trygghet.

Kunder

Våre kunder skal være trygge på at de er på det riktige laget når de kjøper tjenester av Fram Web. Et langsiktig kundeforhold basert på årenhet og tillit er viktig. Vi har etterhvert mange kunder som har vært med oss i mer enn 10 år. 

Forretningsetiske prinsipper

Fram Web skal overholde alle gjeldende offentlige lover og regler. Det samme gjelder internt fastsatte retningslinjer. Alle tilknyttet Fram Web har et ansvar for å følge de regler og retningslinjer som gjelder. Disse retningslinjene gjelder for styremedlemmer, ledere, medarbeidere, innleide konsulenter, og andre som opptrer på vegne av selskapet.

Fram Web mener konkurranse på like vilkår er positivt for alle parter, både kunder og leverandører. Dette fordi konkurranse er en driver for innovasjon. Vi ser på konkurranse som en mulighet til å lage enda bedre tjenester, og derfor behandler vi konkurrentene med respekt.

Samfunnsansvar

Fram Web har en aktiv og bevisst holdning til samfunnsansvar. Vi legger mye arbeid i å sikre at våre varslingstjenester ikke misbrukes til andre formål enn de er tiltenkt. Dette bidrar til gode arbeidsforhold, sikrer et positivt omdømme og fører til mer fornøyde kunder.

Personvern

Retten til personvern og beskyttelse av privatlivet er av stor betydning. Vi respekterer personvern gjennom alltid å håndtere alle personopplysninger i henhold til GDPR-lovgivningen. Personvern er derfor bygget inn i vår programvare fra bunnen av

Hovedkontor: Trondheim, Leirfossvegen 27 
Salg: Oslo, Tordenskioldsgate 3

56 90 14 80